now special sofabed

เจิ้งเหอเห็นมันตะลึงลาน ต้องกล่าวอย่างสงลัยใจว่า “กว๋อกง มี ปัญหาอันใดหรือ?”

เซี่ยสินระรับสติลงกล่าวว่า “ไม่มีใด เพียงแต่พอได้ยินข่าว รู้สึก ตื่นเต้นโซฟาเป่าลม lazadaสงสัยอยู่บ้าง”

เจิ้งเหอยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า “เรื่องเข่นนี้ความจริงไม่ต้องรบกวน กว๋อกง มิน่าเล่ากว๋อกงจึงเกิดความตื่นเต้นสงสัย เพียงแต่…นี่เป็นความ ทุกข์ใจเพียงหนึ่งเดียวของฝ่าบาท”

พลางทอดถอนใจกล่าวอีกว่า “ฝ่าบาททรงพระปรีชาสามารถ หา ยิ่งหย่อนกว่าฮั่นอ่ดื้อับอังไท่จงไม่ จนใจที่บัดนี้ยังมีคนที่ดื้อดึงกล่าวโทษ ฝ่าบาท เมื่อทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียว ย่อมอัดกร่อนหัวใจ ฝ่าบาทกลับ ไม่กลัวคนผู้นั้นจะหึ๋เนคืนบัลลังก์ ครั้งกระโน้นตอนที่คนผู้นั้นอยู่ในตำแหน่ง คุมกำลังทั้งแผ่นดิน ยังไม่อาจท่าอย่างไรฝ่าบาท อย่าว่าแต่วันนี้”

เจิ้งเหออับเซี่ยสินเก้าอี้เป่าลมสนิทสนมกลมเกลียว ยามนี้ยังพบอันในห้อง หนังสือ มีเพียงพวกมันสองคน เจิ้งเหอจึงกล่าวอย่างเป็ดอก ยามนั้น กล่าวเสริมว่า “เพียงแต่คนผู้นี้มีศักดิ’ฐานะพิเศษ หากคิดก่อหวอดที่เบื้อง นอก ไม่เพียงบ้านเมืองระสรระสาย ทั้งกระทบถึงชื่อเสียงของฝ่าบาท…

“ครั้งกระโน้นไท่จู่ฮ่องเต้เสด็จสวรรคาลัย เจี้ยนเหวินหลงเชื่0 ขุน’นางต”■เต้า ทำร้ายเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน คุกคามถึงชีวิตฝ่าบาท จำ ต้องเปีด

ยุทธการสยบเภทภัย ตอนแรกเพียงคิดกำจัดขุนนางโฉดข้า,5 พระองค์ เป็นเจี้ยนเหวินนึกละอายตัวเอง ไม่กล้า!หน้าฝ่าบาท จึงจุดไฟ เผาตัวเอง ฝ่าบาทค่อยชื้นครองราชย์หากว่า…เจี้ยนเหวินพลันปรากฏตัวชื้น ฝ่าบาทจะ!หน้าผู้คนทั้งแผ่นดินไต้อย่างไร?”

เซี่ยสินผงกศีรษะรับ มันย่อมทราบกระจ่างดี อย่าว่าแต่เจี้ยนเหวิน ฮ่องเต้ประกาศชักซวนโซฟาลม พกพา ราคาส่งขุนนางเก่าแข็งข้อ ขอเพียงพระองค์ปล่อยข่าวว่า พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ หย่งเล่อฮ่องเต้ก็ครองบัลลังก์ด้วยความ กระอักกระอ่วน ถึงแม้เซี่ยสินทราบว่าเจี้ยนเหวินฮ่องเต้ทรงอกสั่นขวัญ หาย เพียงคิดซ่อนพระองค์ไว้ ไม่กล้าตั้งประจันกับหย่งเล่อฮ่องเต้ แต่ว่า หย่งเล่อฮ่องเต้หาทรงทราบไม่

เจิ้งเหอกล่าวอีกว่า “แต่ว่าคิดสืบหาร่องรอยคนผู้นั้น ยังยากเย็น กว่าปีนป่ายชื้นสวรรค์ นอกจากกว๋อกงแล้ว ฝ่าบาทไม่มีตัวเลือกที่เหมาะ สม หน้าที่นื้โต้แต่มอบหมายต่อกว๋อกง”

เซี่ยสินคิดอ่านในใจ ‘ดูท่าไม่อาจปฏิเสธการออกทะเลสู่ซีหยางแล้ว เราจำต้องปรับเปลี่ยนแผนการสักครา’

นึกถึงตอนนี้ พลันนึกไต้เรื่องหนึ่ง จึงคิดอ่านอย่างรวดเร็วแล้ว กล่าว “เมื่อกินเงินเดือนหลวง ต้องแบ่งเบาข้อวิตกของเจ้าชีวิต นี่เป็น หน้าที่ของขุนนางอยู่แล้วโซฟาเป่าลม ฝ่าบาทเมื่อบัญชามา หยางซวีย่อมต้องปฏิป่ต ตาม แต่ว่าเราร่วมทางกับกงกง พอไปถึงที่ใด จะชื้นฝังก่อนกงกง ทำการ สืบเสาะลักครา เพื่อไม่สร้างความตื่นตัวแก่คนผู้นั้น สมควรมีศักดิฐานะที่ เหมาะสม”

กล่าวพลางเดินไปมาภายในห้อง คิดอ่านเที่ยวหนึ่ง แล้วค่อย กล่าวกับเจิ้งเหอว่า “หากคิดบรรลุภารก็จนื้ เราต้องไปยังฐานที่มั่นเกาะ

แก่งคู่”

Leave a Reply