INTEX SOFA STORY

”แม้ข้าจะโฉดเขลาก็รู้ว่าเสือร้ายไม1กินลูกตัว1อง ในระยะสิบลี้รอบ หมู’บ้านสกุลจางล้วนรู้ว่าซานหลางเปีนลูกที่ข้ารักมากที่สุด ไฉนจะใข้เขา ขู่กรรโชกเงิน ข้าเพียงหวังว่าลูกชายจะสามารถหายดืได้ หากไม่หายข้าก็ จะให้หมอไร้ปีมือคนนี้ชดใช้ด้วยชีวิต”

‘’เหลวไหล!” เหล่าหยางโถวตะคอก “ต่อให้หมอไร้ปีมือรักษาคนตาย ก็เพียงรับโทษตามกฎหมายด้วยการจ่ายเงินให้อีกฝ่ายเท่านั้น มีเหตุผลถึง ขั้นชดใช้ด้วยชีวิตที่ไหนกัน”

จางต้าเป่าถามเสียงอ่อย “จะขดใช้เท่าไรขอรับ”

จางหวงชีอตบหน้าเขาอย่างแรงฉาดหนี้งแล้วก่นด่า โซฟาเป่าลม intex Pull-Out Sofa“ภูตผีตนใดสิงใจเจ้ารึ! ลูกข้ายังไม่ตายนะ!”

จางด้าเป่าขอบตาแดงเรื่อ เอ่ยอย่างร้อนรน “อย่ามาท่าไฃสิอหน่อยเลย! บ้านเรามืสภาพอย่างไรก็มืใช่ว่าเจ้าไม่รู้! หลายปีมานี้แห้งแล้ง เก็บเกี่ยวพืชผลได้น้อย ต้องอดมื้อกินมื้อ แล้วสองเดือน ที่ผ่านมานี้ยังด้องพาซานหลางไปหาหมอจนในเรึอนไม’มืข้าวสารกรอกหม้อ ตอนนี้ท่านหมอก็พูดว่าเขาไม่รอดแล้ว เจ้าช้าห้วตายก็ช่างเถอะ จะอย่างไรก็ ต้องคดถึงตาหลาง เอ้อร์หลาง และน้วน้วบ้าง!”

คนอื่นยังไม่ทันเปิดปากพูดอะไร สองสามีภรรยาก็มืปากมืเสียงกันแล้ว ท่าให้ที่น้องหลายคนที่อยู่รอบ ๆ เข้าไปห้ามทัพเป็นพัลวัน

เถ้าแก่เรึอนยาคุ้มสงบเดีนไปที่ข้างกายชย่าอวื้จน โคลงดืรษะพลางเอ่ย “ท่านดูสิ ข้าก็บอกแล้วว่าผียาจกลองคนนี้อยากกรรโชกเงิน”

หมอประจำเรึอนยาคุ้มintex ชุดโซฟาและเก้าอี้เดี่ยว 2 ชิ้น ราคาสงบยังพูดอ้าง

 

เรื่องการรักษาโรคไหนเลยจะมั่นใจได้ว่าด้องหายด้นน่นอน ลูกชายเขา ป่วยหนักอยู่แต่นรก กนยาแล้วไม่หายก็เป็นชะตาฟ้าลิขิต”

เดิมทีซย่าอวี้จิ่นรู้สึกมึนศีรษะอยู่บ้าง ครั้นเจอพวกเขาโต้เถืยงกันไปมา ก็ยิ่งวิงเวิยนมากชื้น เขาเดินออกนอกประดูแล้วเข้าไปใกล้เด็กบ้อย ประคอง ใบหน้าเล็กที่ซูบซีดด้วยอาการป่วยพลิกดูซ้ายทีขวาที ซํ้ายังจับซีพจรด้วย เหล่าหยางโถวตามออกมา ถามอย่างประจบประแจง “จวิ้นอ๋องรู้วิขาแพทย์ด้วยหรัอขอรับ”

ซย่าอวี้จิ่นถสึงตาใส่เขาแวบหนึ่ง กล่าวเสียงขุ่น “ข้า

จะรู้ได้อย่างไร”

ไม่รู้ยังจะแสร้งวางท่า?

เหล่าหยางโถวพูดเยาะในใจแล้วเอ’ยถืงธรรมเนียมเดิมที่ใข้คลคลายชุดโซฟาและเก้าอี้เดี่ยวเป่าลม 2 ชิ้น เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเป็นการชี้แนะเขา

“แต่ก่อนหากมึเรื่องเช่นนี้ล้วนใบ้หมอจากร้านยิ่นมาดูใบลังยา เพึ่อยนยัน ใบ้แน่ชัดว่าคนป่วยจนรักษาไม่ได้แล้วจริงหรือไม่ หากเป็นความเข้าใจผดก็ เกลี้ยกล่อมใบ้ประนประนอมกัน หากเป็นคนป่วยที่มึเจตนาใส่ร้ายก็ลงโทษ ด้วยการโบย แต่ล้าโซฟา indexเป็นความผดของผู้รักษาก็ขดใข้เงบขอรับ”

Leave a Reply