UP TO YOU BED

ในตำหนักจิ่นเขน หย่งเล่อฮ่องเต้ประทับนั่งอยู่ที่สูง เขี่ยสนนั่งอยู่ ต้านข้าง ที่ต้านข้างยืนไว้ด้วยจี้กัง

หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงซักถามถึงการเดินทางสู่แคว้นวาลาโดยละเอียด เนื่องเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงการควบคุมแคว้นวาลาระยะทางไกล รวม ทั้งการประสานเสริมกับว่านสงหลิ่ง จี้กังจึงมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วย ถึง ที่นอนเป่าลม chilindoแม้ว่าเขี่ยสินกับจี้กังจะต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตาย แต่เมื่อเป็นเรื่องสำคัญ ของชาติบ้านเมือง จึงปล่อยวางความแค้นส่วนคัวไว้

เจ้าชีวิตกับขุนนางหารือเป็นเวลานาน เขี่ยสินนำเสนอข้อมูลอย่าง ละเอียดจี้กังค่อยทำความเข้าใจกับสภาพของแคว้นวาลาในเชีงลกกว่าเดิม สามารถกำหนดแผนปฏิบ้ติการในวันหน้าได้

หลังการหารือ หย่งเล่อฮ่องเต้ตรัสเรียกขันทีน้อยมู่ซือมา รับสั่งว่า “ทูตตาร์ตาร์ทวอฮูไม่เลิกความตั้งใจ ยังมารบกวนข้าอีก เจ้าไปยังกรม พิธีการ ถ่ายทอดราชโองการให้หลี่เจี้นขับไล่มันไปแต่เนิ่นๆ เถอะ”

มู่ชีอรับพระราชกระแสจากไป หย่งเล่อฮ่องเต้รับสั่งอีกว่า “จี้กัง เจ้าก็ล่าถอยไป จดจำไว้เรื่องของวาลาหากดำเนินการได้ดี จะหนุนส่ง โชคชะตาของค้าหมีงเรา อย่าได้กระทำอย่างลวกๆ ไม่เพียงแต่แคว้น

 

วาลาต้องวางแผนให้ดี ที่นอนเป่าลมในรถในนครหลวงก็ต้องปกปีดเป็นความลับ หากข่าว คราวรั่วไหลออกไป เจ้าก็หิ้วศีรษะมาพบข้า”

จี้กังรีบรับพระราชกระแส ล่าถอยออกไปอย่างนอบน้อม หย่งเล่อฮ่องเต้ค่อยประทับยืนขึ้น รับสั่งดังกว่าเดิมว่า “เชิญถู เหมินเป่าอินฮาตุน เข้าตำหนัก”

ถูเหมินเป่าอินพอเข้าสู่ตำหนักจิ่นเชิน             เห็นบุรุษในชุดฉลอง

พระองค์ลายมังกรขนดประทับยืนอยู่ นางไม่มองดูโดยละเอียดก็หมอบ กราบกราน กราบทูลว่า “ภรรยาม่ายของจุ้ยเฉิน (ขุนนางผู้มีดวามผิด) เป็นหยาชิอหสี่…ถูเหมีนเป่าอินถวายบังคมฝ่าบาท ขอพระองค์มีอายุหมื่น ปี หมื่นๆ ปี”

มารดาของนางกับเสี่ยวอิงที่ต้านหลังก็รีบหมอบกราบกราน หย่งเล่อฮ่องเต้ยื่นพระหัตถ์ทำท่าประคอง รับสั่งว่า “ฮาตุนมิต้องมี มารยาท รีบลุกขึ้น พวกเรา จัดที่นั่ง”

พลางทอดพระเนตรไปยังต้านหลังของถูเหมีนเป่าอิน รีวิว ที่นอนเป่าลมไฟฟ้าพบว่าที่ต้าน หลังนางยังมีสตรีชรากับหญิงสาวนางหนึ่ง พระองค์ทรงทราบจากเซี่ยสิน ว่า มารดาของถูเหมีนเป่าอินก็หลบหนีมายังแผ่นดินจงหยวน ย่อมเป็น สตรีชรานี้แล้ว ส่วนหญิงสาวนั้นคงเป็นหญิงรับใช้ของมเหสีท่านข่าน เมื่อทรงดำริว่ามเหสีองค์หนึ่งมีสภาพตกยากถึงเพียงนี้ ต้องหดหู่พระทัย นัก

เสี่ยวอิงคุกเข่าหมอบกราบอยู่ต้านหลังถูเหมีนเป่าอิน เห็นนางทั้ง ประหวั่นลนลาน ทั้งเคารพนบน้อม สร้างความสะท้อนใจนัก ครุ่น คิดขึ้น ‘ราชวงศ์มองโกลถูกต้าหมิงขับออกจากแผ่นดินจงหยวน พระ สวามีของเหนียงเหนียงก็ถูกฮ่องเต้ต้าหมิงไล่กวดตาม ค่อยดายใต้เงื้อม มือชาววาลา ตอนนี้เหนียงเหนียงกลับ…โอ อันว่าแค้นของประเทศ ราฆาตของตระกูลที่นอนเป่าลม fridayเป็นเช่นนี้เอง ประเทศรุ่งเรืองประเทศเสื่อมโทรม เช่นปุยเมฆรวมตัว

Leave a Reply